1. Penasehat - H.M Azaly Djohan, SH

H.M Azaly Djohan, SH

Penasehat

2. Penasehat - Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si

Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si

Penasehat

3. Ketua Pengurus - Drs. H. Khairunnas

Drs. H. Khairunnas

Ketua Pengurus

4. Wakil Ketua 1- Hj. Fitri Yetti Yumna, SKM, M.Kes (1)

Hj. Fitri Yetti Yumna, SKM, M.Kes

Wakil Ketua 1

5. Wakil Ketua 2 - dr. Hj. Hidayati Jasri

dr. Hj. Hidayati Jasri

Wakil Ketua 2

6. Wakil Ketua 3 - Dody Leyno Amperawan, M. Si, Psikolog

Dody Leyno Amperawan, M. Si, Psikolog

Wakil Ketua 3

7. Wakil Ketua 4 - Muhammad Firda Azil

Muhammad Firda Azil

Wakil Ketua 4

8. Sekretaris - Hj. Aida Malikha, M. Si

Hj. Aida Malikha, M. Si

Sekretaris

10. Bendahara - Asrinda Amalia, M.Si

Asrinda Amalia, M.Si

Bendahara

9. Wakil Sekretaris - Dika Kilana

Dika Kilana

Wakil Sekretaris

11. Wakil Bendahara - Siti Syahbainur Fadila, S.I.Kom

Siti Syahbainur Fadila, S.I.Kom

Wakil Bendahara

×