H.M Azaly Djohan, SH

Penasehat

Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si

Penasehat

Drs. H. Khairunnas

Ketua Pengurus

Hj. Fitri Yetti Yumna, SKM, M.Kes

Wakil Ketua 1

dr. Hj. Hidayati Jasri

Wakil Ketua 2

Dody Leyno Amperawan, M. Si, Psikolog

Wakil Ketua 3

Muhammad Firda Azil

Wakil Ketua 4

Hj. Aida Malikha, M. Si

Sekretaris

Asrinda Amalia, M.Si

Bendahara

Dika Kilana

Wakil Sekretaris

Siti Syahbainur Fadila, S.I.Kom

Wakil Bendahara

×